Krúžky so zameraním na IT

Streda, 12. október 2016 09:42 by roberthajduk, 2245 views

Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií. 

Read more

Podpora riešiteľov fyzikálnej olympiády - kategória D

Štvrtok, 3. november 2016 07:59 by roberthajduk, 1339 views

Starting Utorok, 1. november 2016 until Streda, 31. máj 2017

V školskom roku 2016/17 by sme radi opäť podporili skupiny študentov prvých ročníkov gymnáziíkvinty osemročných gymnázií v riešení úloh fyzikálnej olympiády. Pokiaľ na vašej škole máte skupinu záujemcov o riešenie fyzikálnych úloh a prípravu na FO, či už v rámci práce záujmového útvaru alebo vyučovania fyziky, zapojte sa do nami pripraveného kurzu.

Read more

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

Sobota, 7. máj 2016 11:36 by roberthajduk, 5350 views

Starting Sobota, 7. máj 2016 until Streda, 25. máj 2016

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.Pripravili sme pre vás 25 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, pondelok 23.5. a v utorok 24.5.2016, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. Ponúkaná kapacita výučby je 140 študentov, veríme, že stretnete mnoho kamarátov, možno aj budúcich spolužiakov. 

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 22:14 by roberthajduk, 25416 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov