Podpora riešiteľov fyzikálnej olympiády - kategória D

Piatok, 3. jún 2016 15:20 by roberthajduk, 53 views
Záverečné stretnutie najúspešnejších riešiteľov dištančného kurzu sa uskutoční v pondelok 6.6.2016 na Ústave fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, v Laboratóriu fyzikálneho vzdelávania m.č.82b.
Program
09:00 - 09:15 Registrácia a otvorenie
09:15 - 10:00 Vyhodnotenie dištančného kurzu Podpora riešiteľov fyzikálnej olympiády – kat.D Ocenenie najúspešnejších riešiteľov
10:00 - 11:00 Ukážky netradičných fyzikálnych experimentov
11:00 - 12:30 Prehliadka laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ
 
Read more

International Masterclasses 2016

Piatok, 6. máj 2016 10:56 by roberthajduk, 83 views

Starting Utorok, 22. marec 2016 until Nedeľa, 1. máj 2016

Prístup pre žiakov: http://skoly.upjs.sk/aktivity

Read more

Klub učiteľov fyziky

Piatok, 3. jún 2016 15:07 by roberthajduk, 76 views

Pozývame vás na stretnutie Klubu učiteľov fyziky stredných škôl s nasledovným programom:

Read more

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

Sobota, 7. máj 2016 12:36 by roberthajduk, 5325 views

Starting Sobota, 7. máj 2016 until Streda, 25. máj 2016

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.Pripravili sme pre vás 25 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, pondelok 23.5. a v utorok 24.5.2016, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. Ponúkaná kapacita výučby je 140 študentov, veríme, že stretnete mnoho kamarátov, možno aj budúcich spolužiakov. 

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 23:14 by roberthajduk, 12402 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov