Klub učiteľov geografie

Pondelok, 20. marec 2017 23:04 by roberthajduk, 341 views

Ústav geografie Vás pozýva na stretnutie 

Klubu učiteľov geografie

ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017 (štvrtok) v čase od 13:00 do 16:00 hod. v miestnosti P13 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Program stretnutia:

13:00 - 13:15

Privítanie účastníkov

13:15 - 14:00

RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.:  Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie

14:15 - 15:00

Mgr. Marián KULLA, PhD.: Aktuálne trendy vo vývoji priemyslu Slovenska

15:15 - 16:00   RNDr. Alena GESSERT, PhD.: Čína - krajina kultúrnych a prírodných jedinečností

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste nám najneskôr do 27. marca 2017 mailom na adresu  marian.kulla@upjs.sk potvrdili Vašu účasť na tomto podujatí.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: Mgr. Marián Kulla, PhD., marian.kulla@upjs.sk, 0907/504041

Krúžky so zameraním na IT

Streda, 12. október 2016 10:42 by roberthajduk, 2291 views

Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií. 

Read more

Podpora riešiteľov fyzikálnej olympiády - kategória D

Štvrtok, 3. november 2016 08:59 by roberthajduk, 1381 views

Starting Utorok, 1. november 2016 until Streda, 31. máj 2017

V školskom roku 2016/17 by sme radi opäť podporili skupiny študentov prvých ročníkov gymnáziíkvinty osemročných gymnázií v riešení úloh fyzikálnej olympiády. Pokiaľ na vašej škole máte skupinu záujemcov o riešenie fyzikálnych úloh a prípravu na FO, či už v rámci práce záujmového útvaru alebo vyučovania fyziky, zapojte sa do nami pripraveného kurzu.

Read more

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

Sobota, 7. máj 2016 12:36 by roberthajduk, 5386 views

Starting Sobota, 7. máj 2016 until Streda, 25. máj 2016

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.Pripravili sme pre vás 25 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, pondelok 23.5. a v utorok 24.5.2016, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. Ponúkaná kapacita výučby je 140 študentov, veríme, že stretnete mnoho kamarátov, možno aj budúcich spolužiakov. 

Read more

Klub učiteľov fyziky

Piatok, 25. november 2016 00:42 by roberthajduk, 13 views

Starting Štvrtok, 24. november 2016 until Štvrtok, 1. december 2016

Srdečne vás pozývame na stretnutie Klubu učiteľov fyziky základných škôl, ktoré sa uskutoční na ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, vo štvrtok,1.12. 2016 v priestoroch nášho didaktického praktika (SA1L82b), Park Angelinum 9 v čase: 13:30 - 16:30.

Téma: Rozvoj a testovanie vybraných zručností žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania na ZŠ
Lektori: RNDr. Katarína Krišková, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Veríme, že si nájdete popoludní čas na spoločné stretnutie, podnetné nápady a zaujímavú diskusiu. 

Aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a namnožili materiály pre účastníkov, oznámte svoju účasť krátkym mailom na moju adresu: marian.kires@upjs.sk, najneskôr do stredy 30.11.2016, do 8:00.

Tešíme sa na stretnutie, 

Marián Kireš, Katka Krišková a ďalší kolegovia z ODF

 

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 23:14 by roberthajduk, 27168 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov