Krúžky so zameraním na IT

Streda, 12. október 2016 09:42 by roberthajduk, 2202 views

Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií. 

Read more

Podpora riešiteľov fyzikálnej olympiády - kategória D

Štvrtok, 3. november 2016 07:59 by roberthajduk, 1288 views

Starting Utorok, 1. november 2016 until Streda, 31. máj 2017

V školskom roku 2016/17 by sme radi opäť podporili skupiny študentov prvých ročníkov gymnáziíkvinty osemročných gymnázií v riešení úloh fyzikálnej olympiády. Pokiaľ na vašej škole máte skupinu záujemcov o riešenie fyzikálnych úloh a prípravu na FO, či už v rámci práce záujmového útvaru alebo vyučovania fyziky, zapojte sa do nami pripraveného kurzu.

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 22:14 by roberthajduk, 22761 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov