Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Pondelok, 10. apríl 2017 09:52 by roberthajduk, 1477 views

Starting Pondelok, 10. apríl 2017 until Piatok, 30. jún 2017

Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou

za finančnej podpory Ministerstva školstva SR,

Výboru pre spoluprácu s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti organizuje

 

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

17 - 25. jún 2017

Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku – Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti. Program predchádzajúcich pobytov je zverejnený na stránkach http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/.

 

Prihlasovanie: študijný pobyt je otvorený učiteľom fyziky stredných a základných škôl. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ v časti Registrácia do 1.mája 2017.

 

Účastnícky poplatok: 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt.

 

Kontakt:

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. 

Oddelenie didaktiky fyziky

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

zuzana.jeskova@upjs.sk

Klub učiteľov fyziky

Piatok, 25. november 2016 00:42 by roberthajduk, 35 views

Starting Štvrtok, 24. november 2016 until Štvrtok, 1. december 2016

Srdečne vás pozývame na stretnutie Klubu učiteľov fyziky základných škôl, ktoré sa uskutoční na ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, vo štvrtok,1.12. 2016 v priestoroch nášho didaktického praktika (SA1L82b), Park Angelinum 9 v čase: 13:30 - 16:30.

Téma: Rozvoj a testovanie vybraných zručností žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania na ZŠ
Lektori: RNDr. Katarína Krišková, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Veríme, že si nájdete popoludní čas na spoločné stretnutie, podnetné nápady a zaujímavú diskusiu. 

Aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a namnožili materiály pre účastníkov, oznámte svoju účasť krátkym mailom na moju adresu: marian.kires@upjs.sk, najneskôr do stredy 30.11.2016, do 8:00.

Tešíme sa na stretnutie, 

Marián Kireš, Katka Krišková a ďalší kolegovia z ODF

 

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 23:14 by roberthajduk, 29797 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov