Krúžky so zameraním na IT

Streda, 12. október 2016 10:42 by roberthajduk, 745 views

Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií. 

Predmet vedúci krúžku veková kategória kapacita krúžku Čas konania krúžku link na prihlásenie
Matematika RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD 5. ZŠ 12 utorok: 15.00 - 16.00 https://goo.gl/nWS5ia
Informatika Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP dievčata SŠ 16 streda: 15.00 - 16.30  https://goo.gl/k4EtsS

Na krúžky je potrebné sa prihlásiť. V prípade naplnenia kapacity bude medzi prihlásenými spravený výber na základe dotazníku.

 

Krúžok IT to v matematike dáš je určený žiakom 5. ročníka základných škôl. Bude zameraný na rozvíjanie matematických zručností a kompetencií hravou formou. Žiaci sa budú učiť matematiku bez toho, aby si to niekedy čo i len všimli.

Krúžok začína 25.10.2016 na Jesennej 5 v Košiciach. Kontakt: veronika.hubenakova@upjs.sk

 

Krúžok Creative Computing je určený dievčatám, žiačkam stredných škôl. Bude zameraný na programovanie interaktívnej grafiky, multimédií a mobilných aplikácií v prostredí p5.js .

Krúžok začína 19.10.2016 na Jesennej 5 v Košiciach. Kontakt: zuzana.tkacova1@upjs.sk

 

V prípade otázok ku krúžkom kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD. (robert.hajduk@upjs.sk)

O stránke

Streda, 24. jún 2015 23:14 by roberthajduk, 15021 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov