Aktivita Názov Cieľová skupina
Olympiáda

Chemická olympiáda

Organizovanie krajských kôl ChO a príprava na krajské kolá CHO v spolupráci s RCM a KSU KE
Web: 
Kontakt: RNDr. František Kaľavský

Stredná škola
Iné

Exkurzie

Prezentácia pracoviska ÚCHV - prehliadka laboratórií, popularizačné prednášky, informácie o štúdiu
Web: 
Kontakt: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Júlia Sečková, RNDr. František Kaľavský, doc. RNDr. Mária Kožurková CSc.

Stredná škola