Predmet Názov Cieľová skupina
Biológia

Biologická olympiáda

Príprava a realizácia krajských kôl
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc
Stredná škola
Chémia

Chemická olympiáda

Organizovanie krajských kôl ChO a príprava na krajské kolá CHO v spolupráci s RCM a KSU KE
Web: 
Kontakt: RNDr. František Kaľavský

Stredná škola
Fyzika

Fyzikálna olympiáda

Organizovanie stretnutí žiakov k príprave na krajské kolo FO, kategórií D, C, B, A
Web: http://fpv.uniza.sk/fo/
Kontakt: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Základná škola (2. st)  

Stredná škola

Geografia

Geografická olympiáda

Organizácia krajského kola GO
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Geografia

Metodické stretnutie pre prípravu na celoslovenské kolo GO

Príprava víťazov krajského kola GO v Košickom kraji na celoslovenské kolo GO
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Informatika

Olympiáda v Informatike

Organizovanie krajských kôl OI a CEOI v rokoch 2002, 2010 a týždenných sústredení CPSPC v rokoch 2005, 2008, 2014
Web: http://oi.sk
Kontakt: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Stredná škola
Matematika

Matematická olympiáda

Organizovanie krajských kôl MO a príprav pred krajskými kolami MO
Web: http://skmo.skhttp://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Ing. RNDr. František Kardoš, PhD., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD., RNDr. Róbert Hajduk, PhD., doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Základná škola (5. - 9. r.)

Stredná škola