Predmet Názov Cieľová skupina
Biológia

Exkurzie

Prezentácia pracoviska ÚBEV a popularizačné prednášky
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Stredná škola
Chémia

Exkurzie

Prezentácia pracoviska ÚCHV - prehliadka laboratórií, popularizačné prednášky, informácie o štúdiu
Web: 
Kontakt: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Júlia Sečková, RNDr. František Kaľavský, doc. RNDr. Mária Kožurková CSc.

 
Informatika

Informatický krúžok

Krúžok pre talentovaných žiakov ZŠ zameraný na prípravu na súťaže PALMA junior a IHRA
Web: http://di.ics.upjs.sk/moodle/course/view.php?id=8
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Základná škola
Matematika

Matematické krúžky pre SŠ

Organizovanie matematického merania síl medzi Gymnáziom na Alejovej ulici a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola