Zamestnanci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne počas roka pripravujú možstvo aktivít pre žiakov základných a stredných škôl.

Predmety
CEZ PREDMETY
CEZ AKTIVITY