Klub učiteľov informatiky

Piatok, 5. máj 2017 23:49 by roberthajduk, 720 views

Until Štvrtok, 18. máj 2017

Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach
Vás pozýva na stretnutie
Klubu učiteľov informatiky
ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2017 (vo štvrtok) v čase 13:00 – 16:20
v posluchárni SJ0C01 (m. č. 40, vedľa vrátnice) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.
 
Téma stretnutia: Programovanie mikroprocesorových systémov so senzormi 
 
Program stretnutia:
13:00 – 14:30
Physical computing vo vyučovaní informatiky (ukážky vývojových nástrojov, praktické programovanie)
 
14:30 – 14:50 Prestávka
 
14:50 – 16:20 
Výučba programovania Raspberry Pi v Pythone
Senzorová technika, programovanie robotických modelov LEGO
Mindstorms
Diskusia
 
 
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Martin Šechný
RNDr. Mária Spišáková
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste do 11. mája 2017 (štvrtok) do 14.00 hod potvrdili svoju účasť na tomto stretnutí hlasovaním v Moodle na http://skoly.upjs.sk/aktivity/mod/choice/view.php?id=3777.
Read more

Klub učiteľov fyziky

Piatok, 25. november 2016 00:42 by roberthajduk, 124 views

Starting Štvrtok, 24. november 2016 until Štvrtok, 1. december 2016

Srdečne vás pozývame na stretnutie Klubu učiteľov fyziky základných škôl, ktoré sa uskutoční na ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, vo štvrtok,1.12. 2016 v priestoroch nášho didaktického praktika (SA1L82b), Park Angelinum 9 v čase: 13:30 - 16:30.

Téma: Rozvoj a testovanie vybraných zručností žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania na ZŠ
Lektori: RNDr. Katarína Krišková, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Veríme, že si nájdete popoludní čas na spoločné stretnutie, podnetné nápady a zaujímavú diskusiu. 

Aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a namnožili materiály pre účastníkov, oznámte svoju účasť krátkym mailom na moju adresu: marian.kires@upjs.sk, najneskôr do stredy 30.11.2016, do 8:00.

Tešíme sa na stretnutie, 

Marián Kireš, Katka Krišková a ďalší kolegovia z ODF

 

Read more

Klub učiteľov geografie

Pondelok, 20. marec 2017 23:04 by roberthajduk, 1758 views

Ústav geografie Vás pozýva na stretnutie 

Klubu učiteľov geografie

ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2017 (štvrtok) v čase od 13:00 do 16:00 hod. v miestnosti P13 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5, Košice

Program stretnutia:

13:00 - 13:15

Privítanie účastníkov

13:15 - 14:00

RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.:  Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie

14:15 - 15:00

Mgr. Marián KULLA, PhD.: Aktuálne trendy vo vývoji priemyslu Slovenska

15:15 - 16:00   RNDr. Alena GESSERT, PhD.: Čína - krajina kultúrnych a prírodných jedinečností

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste nám najneskôr do 27. marca 2017 mailom na adresu  marian.kulla@upjs.sk potvrdili Vašu účasť na tomto podujatí.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: Mgr. Marián Kulla, PhD., marian.kulla@upjs.sk, 0907/504041