Srdečne vás pozývame na stretnutie Klubu učiteľov fyziky základných škôl, ktoré sa uskutoční na ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, vo štvrtok,1.12. 2016 v priestoroch nášho didaktického praktika (SA1L82b), Park Angelinum 9 v čase: 13:30 - 16:30.

Téma: Rozvoj a testovanie vybraných zručností žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania na ZŠ
Lektori: RNDr. Katarína Krišková, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Veríme, že si nájdete popoludní čas na spoločné stretnutie, podnetné nápady a zaujímavú diskusiu. 

Aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a namnožili materiály pre účastníkov, oznámte svoju účasť krátkym mailom na moju adresu: marian.kires@upjs.sk, najneskôr do stredy 30.11.2016, do 8:00.

Tešíme sa na stretnutie, 

Marián Kireš, Katka Krišková a ďalší kolegovia z ODF