Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka 2017

Utorok, 9. máj 2017 23:48 by roberthajduk, 15355 views

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

na PF UPJŠ v Košiciach

utorok 23.5. a streda 24.5.2017

 

 

Milí študenti stredných škôl,

iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií ale aj vyššiu náročnosť.

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili sme pre vás 32 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, utorok 23.5. a v stredu 24.5.2017, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 278 žiakov z 27 stredných škôl.

Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.

ZÁPIS PREDMETOV JE NUTNÝ.

Prihlasovanie a zápis predmetov prebieha cez portál:

 

https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka

 

K dispozícii máte názov prednášky, meno prednášajúceho, čas, miestnosť a obmedzenie počtu prihlásených. Ak sa kapacita predmetu naplní, už sa na daný termín neviete prihlásiť. Vyučujúci vám po uzavretí prihlasovania potvrdí, či sa výučba uskutočňuje. Ak by sa výučba pre nízky záujem nekonala, je umožnený doplňujúci zápis.

Výučba sa koná vo viacerých budovách fakulty, prestávky však postačujú na presun, občerstvenie ale aj na diskusiu s vyučujúcimi, spolužiakmi.

 

Prihlasovanie je umožnené do termínu:          ŠTVRTOK, 18.05.2017, 21:00

Doplňujúci zápis predmetov do:                         NEDEĽA, 21.5.2017, 21:00

 

Veríme, že podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka bude pre vás poučné, zábavné a pomôže vám pri vašom rozhodovaní o voľbe vysokej školy.

 

vyučujúci PF UPJŠ v Košiciach

Attachments (click to download)
program_Den_vysokoskolaka_2017 (470 KB)
PDF document, version 1.5, 140 downloads, uploaded on Utorok, 9. máj 2017

Klub učiteľov informatiky

Piatok, 5. máj 2017 23:49 by roberthajduk, 771 views

Until Štvrtok, 18. máj 2017

Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach
Vás pozýva na stretnutie
Klubu učiteľov informatiky
ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2017 (vo štvrtok) v čase 13:00 – 16:20
v posluchárni SJ0C01 (m. č. 40, vedľa vrátnice) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.
 
Téma stretnutia: Programovanie mikroprocesorových systémov so senzormi 
 
Program stretnutia:
13:00 – 14:30
Physical computing vo vyučovaní informatiky (ukážky vývojových nástrojov, praktické programovanie)
 
14:30 – 14:50 Prestávka
 
14:50 – 16:20 
Výučba programovania Raspberry Pi v Pythone
Senzorová technika, programovanie robotických modelov LEGO
Mindstorms
Diskusia
 
 
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Martin Šechný
RNDr. Mária Spišáková
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste do 11. mája 2017 (štvrtok) do 14.00 hod potvrdili svoju účasť na tomto stretnutí hlasovaním v Moodle na http://skoly.upjs.sk/aktivity/mod/choice/view.php?id=3777.
Read more

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Pondelok, 10. apríl 2017 09:52 by roberthajduk, 3476 views

Starting Pondelok, 10. apríl 2017 until Piatok, 30. jún 2017

Read more

Klub učiteľov fyziky

Piatok, 25. november 2016 00:42 by roberthajduk, 153 views

Starting Štvrtok, 24. november 2016 until Štvrtok, 1. december 2016

Srdečne vás pozývame na stretnutie Klubu učiteľov fyziky základných škôl, ktoré sa uskutoční na ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, vo štvrtok,1.12. 2016 v priestoroch nášho didaktického praktika (SA1L82b), Park Angelinum 9 v čase: 13:30 - 16:30.

Téma: Rozvoj a testovanie vybraných zručností žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania na ZŠ
Lektori: RNDr. Katarína Krišková, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Veríme, že si nájdete popoludní čas na spoločné stretnutie, podnetné nápady a zaujímavú diskusiu. 

Aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a namnožili materiály pre účastníkov, oznámte svoju účasť krátkym mailom na moju adresu: marian.kires@upjs.sk, najneskôr do stredy 30.11.2016, do 8:00.

Tešíme sa na stretnutie, 

Marián Kireš, Katka Krišková a ďalší kolegovia z ODF

 

Read more

O stránke

Streda, 24. jún 2015 23:14 by roberthajduk, 46705 views

Vitajte na stránke venovanej aktivitám, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pre študentov základných a stredných škôl a ich učiteľov