Cieľom tehto kurzu je oboznámiť účastníkov o možnostiach vyhľadávania a identifikácie génov v sekvenciách.