V tomto kurze sa budeme zaoberať automatmi a regulárnymi jazykmi. Najprv sa oboznámime s danými pojmami a neskôr sa pozrieme aj na nadstavbu - konkrétnu triedu automatov.