V tomto kurze získate základné vedomosti a zručnosti v oblasti digitálneho zvuku. V rôznych fázach kurzu sa postupne oboznámime so základnými vlastnosťami zvuku, potrebým vybavením pre prácu so zvukom, možnosťami jeho zaznamenávania a spracovania.