V tomto kurze sa oboznámite s problematikou inváznych rastlín a ich vplyve na roztoče. Cieľom je:

1. Získať prehľad o inváznych druhoch rastlín a spracovať rešerš literárnych údajov z dostupných databáz o ich vplyve na pôvodnú faunu
2. Osobitne sa zamerať na problematiku voľne žijúcich pôdnych roztočov ako indikátorov stavu pôdneho ekosystému.
3. Získať prvé výsledky o vplyve Heracleum mantegazzianum a Heliantus tuberosus na pôdnu akarofaunu.