Klub učiteľov biológie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Mánesova 23 a Moyzesova 11
Košice

garant: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.


Klub učiteľov fyziky stredných škôl

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9
Košice

garant: RNDr. Marián Kireš, PhD.


Klub učiteľov fyziky základných škôl

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9
Košice

garant: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.


Klub učiteľov geografie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Jesenná 5
Košice

garant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.


Klub učiteľov chémie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 16
Košice

garant: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.


Klub učiteľov informatiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav informatiky
Park Angelinum 9
Košice

garant: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.


Klub učiteľov matematiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav matematických vied
Jesenná 5
Košice

garant: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.


Posledná zmena: Štvrtok, 31. október 2013, 13:05