Odborný asistent na UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií.