AktivitaNázovCieľová skupina
Olympiády

Biologická olympiáda


Príprava a realizácia krajských kôl
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc

Stredné školy
Iné

Exkurzie


Prezentácia pracoviska ÚBEV a popularizačné prednášky
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Stredné školy