Sociálne siete vs. základné ľudské práva a slobody

Pondelok, 17. november 2014 21:08 by roberthajduk

Starting Pondelok, 17. november 2014 until Piatok, 5. december 2014

V mesiaci december pokračujeme v cykle prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe.

Decembrová prednáška sa uskutoční 5. 12. 2014 v čase od 10.00 hod. do 11.30 hod. Prednáška bude na tému Sociálne siete vs. základné ľudské práva a slobody​. Prednášajúcim bude RNDr. JUDr. Pavol SOKOL, právnik v EISi, doktorand na Ústave Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, správca počítačovej siete na Centre Aplikovanej Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Facebook, Pokec, Twitter, Google+ a mnoho ďalších sociálnych sietí, ktoré denno-denne používame, čím ďalej, tým viac menia naše životy. Ľudské práva a slobody, tak ako ich poznáme v reálnom svete, vo virtuálnom svete sociálnych sietí naberajú nové rozmery. Poznáte svoje základné práva a slobody v sociálnych sieťach? Na koľko ste si vedomí, že svojím konaním na sociálnych sieťach môžete zasiahnuť do práv iných? Cieľom tejto prednášky je poskytnúť iný ako technický pohľad na sociálne siete, a to právny pohľad so zameraním na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd. Prednáška  sa primárne zameriava na súkromie osôb v sociálnych sieťach, ochranu osobnosti a osobných údajov a rôzne druhy počítačovej kriminality. Príďte na prednášku  a staňte sa uvedomelejším užívateľom sociálnych sieti, ktorý ma pod kontrolou svoj virtuálny život!

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Moyzesova 11 v Košiciach, miestnosť M/5 (v prípade zmeny budeme prihlásené školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy (pokiaľ to technické možnosti umožnia). V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania v prípade realizácie vysielania.


Aktuálne informácie a harmonogram prednášok nájdete na

http://skoly.upjs.sk/index.php?&languageid=2&pageid=17

Attachments (click to download)
Prezentacia (6 MB)
CDF V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Version 6.1, Code page: 1250, Title: PowerPoint Presentation, Author: Presentermedia, Last Saved By: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, Revision Number: 106, Name of Creating Application: Microsoft Office PowerPoint, Tot, 189 downloads, uploaded on Streda, 28. január 2015
Poster (2 MB)
PDF document, version 1.5, 81 downloads, uploaded on Pondelok, 17. november 2014
Read more

Čo sa mi stane ak budem informatikom?

Sobota, 27. september 2014 21:35 by roberthajduk, 2600 views

V mesiaci október pokračujeme v cykle prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe.

Októbrová prednáška sa uskutoční 17. 10. 2014 v čase od 10.30 hod. do 12.00 hod. Prednáška bude na tému Čo sa mi stane ak budem informatikom? Prednášajúcim bude Radoslav Staš z firmy IBM .

Na prednáške odznejú odpovede na otázky

  • čo informatik robí v práci a doma. (typy prace, pracovná naplň)
  • ako sa stanem informatikom 
  • očakávanie vs realita
  • čo mam urobiť aby som bol úspešným informatikom 
  • na čom pracujeme v IBM 

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Moyzesova 11 v Košiciach, miestnosť M/5 (v prípade zmeny budeme prihlásené školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy (pokiaľ to technické možnosti umožnia). V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania v prípade realizácie vysielania.


Aktuálne informácie a harmonogram prednášok nájdete na

http://skoly.upjs.sk/index.php?&languageid=2&pageid=17

Čo je to Cloud a v akých podobách ho viem využiť?

Nedeľa, 30. marec 2014 18:51 by roberthajduk, 5159 views

V mesiaci apríl pokračujeme taktiež v cykle prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe.

Aprílová prednáška sa uskutoční 24. 4. 2014 v čase od 12.40 hod. do 14.15 hod. Prednáška bude na tému Čo je to Cloud a v akých podobách ho viem využiť?. Prednášajúcim bude Boris Ulík z firmy Microsoft Slovakia s.r.o.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Jesenná 5 v Košiciach, miestnosť VKM (v prípade zmeny budeme prihlásené školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy (pokiaľ to technické možnosti umožnia). Prednáška bude prebiehať z Bratislavy zo sídla Microsoftu, na pôde fakulty bude zabezpečené len jej premietanie. V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania v prípade realizácie vysielania.


Aktuálne informácie a harmonogram prednášok nájdete na

http://skoly.upjs.sk/index.php?&languageid=2&pageid=17

 

Fyzika, počítačové hry a bankovníctvo

Utorok, 4. marec 2014 12:18 by roberthajduk, 3247 views

V mesiaci marec pokračujeme taktiež v cykle prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VS alebo z praxe.

Marcová prednáška sa uskutoční 13. 3. 2014 v čase od 12.40 hod. do 14.15 hod. a 19. 3. 2014 v čase od 10.00 hod. do 11.30 hod. (určená pre Gymnázium Poštová) Prednáška bude na tému Fyzika, počítačové hry a bankovníctvo. Prednášajúcim bude Peter Feher.

Peter Féher vyštudoval fyziku a počas svojej kariéry sa 10 rokov venoval programovaniu PC hier s ohľadom na fyzikálne zákony a pracoval v oblasti bankovníctva v Goldman Sachs International, London, UK

Prednášky dňa 13. 3. 2014 sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Jesenná 5 v Košiciach, miestnosť VKM (v prípade zmeny budeme prihlásené školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy (pokiaľ to technické možnosti umožnia). V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania v prípade realizácie vysielania.


Aktuálne informácie a harmonogram prednášok nájdete na

http://skoly.upjs.sk/index.php?&languageid=2&pageid=17

***************************************************************
Organizačné zabezpečenie prednášky je realizované taktiež v rámci diseminačných aktivít popularizačného projektu APVV LPP–0134–09:
Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET
(zodp. riešiteľ RNDr. Jozef Hanč, PhD., ÚFV, PF UPJŠ)

****************************************************************