Aktivita Názov Cieľová skupina
Olympiády

Biologická olympiáda

Príprava a realizácia krajských kôl
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc
Stredné školy
Iné

Exkurzie

Prezentácia pracoviska ÚBEV a popularizačné prednášky
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Stredné školy