Projekt pre stredné školy: Otvorené laboratóriá - fyzika, chémia, biológia, geografia.

Prírodovedecká fakulta, v rámci aktivít pre stredné školy, v dňoch od 10. 06. – 14. 06. 2013 opäť ponúka projekt, cieľom ktorého je motivovať žiakov stredných škôl pre štúdium prírodovedných predmetov a sprístupniť im špičkovú infraštruktúru, ktorou aktuálne fakulta disponuje.