2015

 18. 03. 2015 

Ev. gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice

 14. 05. 2015 Gymnázium Šrobárova 1, Košice

2014

15. 05. 2014 Gymnázium Šrobárova 1, Košice
29. 05. 2014 Gymnázium Sobrance

2013

 23. 05. 2013 - 8:30 h. Gymnázium Šrobárova 1, Košice

2012

 02. 02. 2012 -   8:30 h. Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice, 1.-4.roč.,
  10:30 h.  Základná škola Gemerská 2, Košice,5.-9.roč.
 28. 05. 2012 -   8:30 h. Gymnázium Poštová 9, Košice 1.-2. roč.
  10:30 h. Gymnázium Poštová 9, Košice, 3. roč.
 19. 06.2012 -   8:30 h. Základná škola Staničná 13, Košice, 5.-7.roč.
  10:30 h. Stredná škola z Košíc 
 27. 06.2012 -   8:30 h. Gymnázium Škultétyho 10, Košice, 1.-3. roč.
  10:30 h. Stredná zdravotná škola, Moyzesova 17, Košice, 1.-3.roč.