V rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016 sa dňa 20. septembra 2016 o 15.30 h v budove Minerva, Moyzesova 9 uskutoční Vedecká kaviareň na tému Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme. Prednášajúcim je Mgr. Tomáš Samuely, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied

Prostredníctvom jeho prednášky sa účastníci dozvedia  ako pomocou moderných prístrojov, akými sú napr. skenovací tunelový mikroskop či mikroskop atómových síl, je možné zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy a následne vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami, v ktorých sa prejavujú zákony kvantovej fyziky. To nám umožní hlbšie spoznávať svet a meniť ho k lepšiemu, atóm po atóme.

Vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 2016 organizovanej Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky SR v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR.

 

Fotogalérie z vedeckej kaviarne