Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií.