AktivitaNázovCieľová skupina
Olympiády

Olympiáda v Informatike


Organizovanie krajských kôl OI a CEOI v rokoch 2002, 2010 a týždenných sústredení CPSPC v rokoch 2005, 2008, 2014
Web: http://oi.sk
Kontakt: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Stredná škola
Súťaže

PALMA - online súťaž v programovaní


On-line súťaž v programovaní v jazykoch Pascal, C, C++ alebo Java pre dvojice žiakov stredných škôl
Web: http://palma.strom.sk
Kontakt: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Stredná škola
Súťaže

PALMA junior - online súťaž v programovaní


On-line súťaž v programovaní v prostredí Imagine pre žiakov základných škôl a prvých dvoch ročníkov stredných škôl
Web: http://di.ics.upjs.sk/palmaj/
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Základná škola (7. - 9. ročník)

Stredná škola (1. - 2. ročník)
Súťaže

Zenit


Organizovanie krajského kola súťaže v programovaní, elektronike a strojárstve pre stredné školy.
Web: http://www.siov.sk/zenit/
Kontakt: doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.

Stredná škola
Súťaže

IHra


Súťaž v programovaní hier
Web: http://web.ics.upjs.sk/ihra/
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Mgr. Ľubomír Antoni

Základná škola

Stredná škola

Vysoká škola
Prednáška

Bezadis


Určený pre záujemcov o informatiku a matematiku - najmä však o aktuálne a s praxou prepojené oblasti informatiky a matematiky. Seminár je otvorený všetkým, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť, bez ohľadu na študijný odbor alebo školu.
Web: http://bezadis.ics.upjs.sk/
Kontakt: RNDr. František Galčik, PhD.

Stredná škola

Vysoká škola
Projekty

Multimediálny teleprojekt - Zaspievajme si spolu


Internetový projekt zameraný na digitalizáciu a spracovanie zvukov, vytvorenie zbierky piesní nahratých a upravených žiakmi a učiteľmi ZŠ a SŠ s využitím multimediálnych editorov a programovacích prostredí
Web: http://sound.ics.upjs.sk/index.html
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Základná škola

Stredná škola
Projekty

Multimediálny teleprojekt - Multimediálne príbehy a rozprávky


Internetový projekt zameraný na vytvorenie zbierky multimediálnych príbehov a rozprávok žiakmi a učiteľmi ZŠ a SŠ s využitím multimediálnych editorov a programovacích prostredí
Web: http://story.ics.upjs.sk/index.html
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Základná škola

Stredná škola
Projekty

Humorná vedecká konferencia


Internetový projekt zameraný na rozvíjanie kreativity, kritického myslenia, humoru a zozbieranie originálneho žiackeho a učiteľského vedeckého humoru (z informatiky a ďalších predmetov) končiaci konferenciou v rámci Týždňa vedy
Web: http://humor.ics.upjs.sk/
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Základná škola

Stredná škola
Iné

Informatický krúžok


Krúžok pre talentovaných žiakov ZŠ zameraný na prípravu na súťaže PALMA junior a IHRA
Web: http://di.ics.upjs.sk/moodle/course/view.php?id=8
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Zakladná škola