Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

http://www.upjs.sk
Šrobárova 2
041 80 Košice

Lekárska fakulta

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Prírodovedecká fakulta

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
Šrobárova 2
041 54 Košice

Právnická fakulta

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice

Fakulta verejnej správy

http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/
Popradská 66
P.O. BOX C-2
041 32 Košice

Filozofická fakulta

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/
Šrobárova 2
040 59 Košice