Prírodovedecká fakulta v školskom roku 2016/2017 organizuje krúžky so zameraním na informatiku a využívanie informačno-komunikačných technológií.

Predmetvedúci krúžkuveková kategóriakapacita krúžkuČas konania krúžkulink na prihlásenie
MatematikaRNDr. Veronika Hubeňáková, PhD5. ZŠ12utorok: 15.00 - 16.00https://goo.gl/nWS5ia
InformatikaIng. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIPdievčata SŠ16streda: 15.00 - 16.30https://goo.gl/k4EtsS

Na krúžky je potrebné sa prihlásiť. V prípade naplnenia kapacity bude medzi prihlásenými spravený výber na základe dotazníku.

 

Krúžok IT to v matematike dáš je určený žiakom 5. ročníka základných škôl. Bude zameraný na rozvíjanie matematických zručností a kompetencií hravou formou. Žiaci sa budú učiť matematiku bez toho, aby si to niekedy čo i len všimli.

Krúžok začína 8.11.2016 na Jesennej 5 v Košiciach. Kontakt: veronika.hubenakova@upjs.sk

 

Krúžok Creative Computing je určený dievčatám, žiačkam stredných škôl. Bude zameraný na programovanie interaktívnej grafiky, multimédií a mobilných aplikácií v prostredí p5.js .

Krúžok začína 19.10.2016 na Jesennej 5 v Košiciach. Kontakt: zuzana.tkacova1@upjs.sk

 

V prípade otázok ku krúžkom kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD. (robert.hajduk@upjs.sk)