AktivitaNázovCieľová skupina
Olympiády

Matematická olympiáda


Organizovanie krajských kôl MO a príprav pred krajskými kolami MO
Web: http://skmo.sk, http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Ing. RNDr. František Kardoš, PhD., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD., RNDr. Róbert Hajduk, PhD., doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Základná škola (5. - 9. r.)

Stredná škola
Súťaže

DERBY - matematická súťaž dvoch košických matematických gymnázií


Organizovanie matematického merania síl medzi Gymnáziom na Alejovej ulici a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Súťaže

Korešpondenčný matematický seminár STROM


Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://seminar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Súťaže

Korešpondenčný matematický seminár Matik


Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://matik.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (7. - 9. ročník)
Súťaže

Korešpondenčný matematický seminár Malynár


Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://malynar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (4. - 6. ročník)
Súťaže

Náboj


Medzinárodná matematická súťaž
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Súťaže

Košický matboj


Jednodňová matematická súťaž
Web: http://seminar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Súťaže

Lomihlav


Jednodňová matematická súťaž
Web: http://matik.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (7. - 9. ročník)
Iné

Mamut


Jednodňová matematická súťaž
Web: http://malynar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (4. - 6. ročník)
Iné

Matematické krúžky pre SŠOrganizovanie matematického merania síl medzi Gymnáziom na Alejovej ulici a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola