PredmetNázovCieľová skupina
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika

Deň otvorených dverí

Prezentácia možností štúdia a výskumu na jednotlivých ústavoch spojená s prehliadkou pracovísk
Web: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
Kontakt:

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika

Prednášky odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky

Prezentácia aktuálneho výskumu a uplatnenia prírodných vied, matematiky a informatiky v praxi
Web: https://skoly.upjs.sk/oldindex.php?&languageid=2&pageid=17
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika

Predpoludnie s prírodnými vedami na pôde fakulty

Prezentácia o výskume a možností štúdia na PF UPJŠ
Web: https://skoly.upjs.sk/oldindex.php?&languageid=2&pageid=17
Kontakt:

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika

Predpoludnie s prírodnými vedami na pôde stredných škôl

Prezentácia na stredných školách o výskume a možností štúdia na PF UPJŠ
Web: https://skoly.upjs.sk/oldindex.php?&languageid=2&pageid=17
Kontakt:

Stredná škola
Fyzika

Netradičné fyzikálne merania pre talentovaných žiakov

Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach
Web:
Kontakt: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Stredná škola
Geografia

Popularizačná prednaška

Popularizačná prednáška pre učiteľov a účastníkov Geografickej olympiády počas vyhodnocovania olympiády
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Geografia

Prednášky pozvaných hostí

Odborné prednášky v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Geografia

Deň prednášok pre talentovaných žiakov

Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach
Web:
Kontakt: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Informatika

Bezadis

Určený pre záujemcov o informatiku a matematiku - najmä však o aktuálne a s praxou prepojené oblasti informatiky a matematiky. Seminár je otvorený všetkým, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť, bez ohľadu na študijný odbor alebo školu.
Web: http://bezadis.ics.upjs.sk/
Kontakt: RNDr. František Galčik, PhD.

Stredná škola

Vysoká škola