PredmetyAktivitaNázovCieľová skupina
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika
Prednášky

Deň otvorených dveríPrezentácia možností štúdia a výskumu na jednotlivých ústavoch spojená s prehliadkou pracovísk
Web: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
Kontakt:

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Geografia
Informatika
Matematika
Prednášky

Prednášky odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky


Prezentácia aktuálneho výskumu a uplatnenia prírodných vied, matematiky a informatiky v praxi
Web: https://skoly.upjs.sk/oldindex.php?&languageid=2&pageid=17
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Projekty

Noc výskumníka


Ukážky vedeckých experimentov, vedeckých hračiek, rozhovory s vedcami
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

Základna škola

Stredná škola
Biológia
Chémia
Fyzika
Projekty

SCIENCE on STAGE SLOVAKIA


Pripravujeme realizáciu školských výskumných projektov, regionálnych prehliadok Veda na scéne, a účasť najlepších projektov na medzinárodných prehliadkach (Kodaň 2011, Slubice 2013)
Web: http://www.science-on-stage.eu/
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

Stredná škola