V ak. r. 2014/2015 pokračujeme v prednáškach odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe. Decembrová prednáška sa uskutoční 5. 12. 2014 v čase od 10.00 hod. do 11.30 hod. Prednáška bude na tému Sociálne siete vs. základné ľudské práva a slobody​. Prednášajúcim bude RNDr. JUDr. Pavol SOKOL, právnik v EISi, doktorand na Ústave Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, správca počítačovej siete na Centre Aplikovanej Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (ulica Moyzesova 6 v Košiciach, miestnosť M/5 (v prípade zmeny budeme prihlásené školy informovať)), alebo videokonferenčne na pôde školy (pokiaľ to technické možnosti umožnia). V prípade záujmu o prednášku prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania v prípade realizácie vysielania.

17. október 2014Informatika
Radoslav Staš
(IBM)
Čo sa mi stane ak budem informatikom?
5. december 2014Informatika/Právo
Pavol Sokol
(EISi/UPJŠ)
Sociálne siete vs. základné ľudské práva a slobody​.

Dotazník nájdete na stránke http://ccv.upjs.sk/prednasky.php

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

robert.hajduk@upjs.sk

V ak. r. 2013/2014 sa raz mesačne v čase od 12.40 h. do 14.15 h. (orientačne 6-7 vyučovacia hodina) uskutočnia  prednášky odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe.

Prednášky sa žiaci môžu zúčastniť osobne na pôde fakulty (Jesenná 5, Košice, miestnosť VKM), alebo videokonferenčne na pôde školy. V prípade záujmu prosím vyplňte krátky dotazník o spôsobe akým sa chcete zúčastniť prednášok. Školám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť prednášok videokonferenčne zašleme potrebne inštrukcie na sprevádzkovanie vysielania.

10. október 2013 Informatika
Maroš Filip, Kristián Kuchárik
(T-Systems)
Počítačové siete
14. november 2013Biológia
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
(Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Slovenskej akadémie vied v Košiciach)
Čo robia mikróby keď ich nevidíme
12. december 2013Chémia
RNDr. Andrea Fedorková, PhD.
(Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
Ako fungujú lítium-iónové batérie
13. február 2014Matematika
RNDr. Pavol Huraj
(QBE Insurance Europe Limited)
Poistný produkt a jeho testovanie
13. marec 2014Fyzika
Mgr. Peter Feher
Fyzika, počítačové hry a bankovníctvo
19. marec 2014Fyzika
Mgr. Peter Feher
Fyzika, počítačové hry a bankovníctvo

prednáška pre Gymnázium Poštová 9
24. apríl 2014Informatika
Boris Ulík
(Microsoft Slovakia)
Čo je to Cloud a v akých podobách ho viem využiť?