PredmetNázovCieľová skupina
Fyzika

Partical Physics Masterclasses

Žiaci strávia deň na univerzite, kde si vypočujú prednášky, spracúvavajú dáta z reálneho experimentu v CERN a videokonferenčne sa spoja a diskutujú s ostatnými účastníkmi MasterClasses
Web: http://physicsmasterclasses.org/neu/
Kontakt: RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Stredná škola
Fyzika

Turnaj mladých fyzikov (TMF)

Experimentálna súťaž v riešení problémov. Príprava družstiev žiakov gymnázií na národné kolo TMF a prípravu na medzinárodné kolo IYPT - sprístupnenie laboratórií, príprava experimentálnych zostáv, odborné konzultácie. Organizovanie regionálnych kôl TMF.
Web: http://www.tmfsr.sk/
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Stredná škola
Informatika

PALMA - online súťaž v programovaní

On-line súťaž v programovaní v jazykoch Pascal, C, C++ alebo Java pre dvojice žiakov stredných škôl
Web: http://palma.strom.sk
Kontakt: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Stredná škola
Informatika

PALMA junior - online súťaž v programovaní

On-line súťaž v programovaní v prostredí Imagine pre žiakov základných škôl a prvých dvoch ročníkov stredných škôl
Web: http://di.ics.upjs.sk/palmaj/
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Základná škola (7. - 9. ročník)

Stredná škola (1. - 2. ročník)
Informatika

Zenit

Organizovanie krajského kola súťaže v programovaní, elektronike a strojárstve pre stredné školy.
Web: http://www.siov.sk/zenit/
Kontakt: doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.

Stredná škola
Informatika

IHra

Súťaž v programovaní hier
Web: http://web.ics.upjs.sk/ihra/
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Mgr. Ľubomír Antoni

Základná škola

Stredná škola

Vysoká škola
Matematika

DERBY - matematická súťaž dvoch košických matematických gymnázií

Organizovanie matematického merania síl medzi Gymnáziom na Alejovej ulici a Gymnáziom na Poštovej ulici v Košiciach s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD., RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Matematika

Korešpondenčný matematický seminár STROM

Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://seminar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Matematika

Korešpondenčný matematický seminár Matik

Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://matik.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (7. - 9. ročník)
Matematika

Korešpondenčný matematický seminár Malynár

Organizovanie korešpondenčnej matematickej súťaže a sústredení pre najlepších riešiteľov. Na komunikáciu s riešiteľmi sa využívajú vlastné časopisy, v ktorých uvádzajú zadania, riešenia a komentáre úloh, poradie riešiteľov.
Web: http://malynar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (4. - 6. ročník)
Matematika

Náboj

Medzinárodná matematická súťaž
Web: http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Matematika

Košický matboj

Jednodňová matematická súťaž
Web: http://seminar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Stredná škola
Matematika

Lomihlav

Jednodňová matematická súťaž
Web:http://matik.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (7. - 9. ročník)
Matematika

Mamut

Jednodňová matematická súťaž
Web: http://malynar.strom.sk
Kontakt: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Základna škola (4. - 6. ročník)